Lập giấy phép khai thác nước ngầm - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239