Vị trí bể Anoxic (bể thiếu khí) - CTY MÔI TRƯỜNG E.U.C - 0933 425 239